Розроблено та вироблено в Україні
0
Кошик
 x 
Кошик порожній

Дефектоскопія – комплекс заходів, спрямованих на виявлення прихованих дефектів об'єкта контролю.

Дефектоскопия в строительстве

Основним завданням дефектоскопії у будівництві є встановлення можливості подальшої експлуатації об'єкта контролю за призначенням. Реалізація дефектоскопії відбувається за рахунок різних способів пошуку відхилень технічних показників чи властивостей об'єкта контролю від заданих у нормативних документах. Це можуть бути дефекти типу порушення суцільності металоконструкцій, зміни фізико-механічних характеристик, геометричних розмірів. Сучасні методи та засоби проведення дефектоскопії дозволяють їх своєчасно виявляти, попереджати можливі руйнування та, як наслідок, виникнення аварій.

1. Принцип ультразвукового контролю


Ультразвуковий метод контролю відноситься до неруйнівних методів. Цей метод широко застосовують для контролю зварних з'єднань з низьколегованих та низьковуглецевих сталей, алюмінію, міді та їх сплавів

Механічні деформації, що розповсюджуються в пружному тілі, називаються акустичними або пружними хвилями. Їх поділяють на інфразвукові (частота коливання до 30Гц), звукові (20 - 20•10Гц), ультразвукові (від 2 • 104 до 109 Гц) і гіперзвукові (понад 109 Гц). При поширенні акустичної хвилі частки середовища, якими вони проходять, здійснюють коливання щодо точок рівноваги. Якщо частки коливаються вздовж, такі хвилі називаються поздовжніми, якщо перпендикулярно – поперечними. У твердому тілі можуть виникати як подовжні, так і поперечні хвилі. Розрізняють також поверхневі хвилі, що розповсюджуються лише на поверхні тіла. Для контролю зварних з'єднань при ультразвуковій дефектоскопії в основному використовують поперечні та поздовжні ультразвукові хвилі. Швидкість ультразвукових хвиль залежить від властивостей матеріалу або середовища, в якому вони поширюються.

На перший погляд робота з товщиноміром покриттів дуже проста, і схема виконання виміру виглядає так:

толщиномер покрытий

  • приставив датчик до поверхні із покриттям,
  • на екрані відобразилася товщина покриття.

 

Основним покликанням приладів для вимірювання товщини лакофарбового покриття автомобілів, по праву можна вважати визначення ступеня пошкодження автомобіля, в історії експлуатації, при придбанні його на вторинному ринку. Якщо ж, наприклад, товщина лакофарбового покриття, трохи відрізняється від стандартної заводської це може свідчити про незначні підфарбування, найчастіше ця товщина не перевищує 100-200 мкм. То в деяких місцях, у випадку, коли товщина лакофарбового покриття досягає 1000 мкм, може свідчити про нанесення ґрунтувальних та шпаклювальних матеріалів, які застосовують при відновленні кузова автомобіля після серйозних ДТП.

толщиномер автомобильныйНа ринку пропонується велика кількість різноманітних товщиномірів для вимірювання товщини лакофарбових покриттів. І з кожним навіть не роком, а місяцем їхня різноманітність та асортимент тільки зростає. Більшість приладів, від яких не потрібна велика точність вимірювань родом з «Піднебесної».

Магнітометр – вимірювальний прилад, призначений для вимірювання параметрів магнітного поля та магнітних властивостей речовин.

Магнітним полем можна назвати прояв електромагнітного поля, обумовлений рухомими зарядженими частинками та зміною електричного поля, і таким, що надає силовий вплив на рухомі заряджені частинки або провідники зі струмом.

Основною фізичною величиною є магнітна індукція В, яка характеризує силовий вплив магнітного поля в кожній його точці, як за значенням, так і за напрямом. Магнітна індукція - є векторною величиною, зображується вектором В, що має напрям, що збігається з напрямком дотичної до силової лінії в будь-якій точці поля, так як магнітне поле може бути зображено за допомогою ліній магнітної індукції, тобто силових ліній.

Комплекс заходів спрямованих на перевірку технічного стану, визначення технічного зношування та залишкового ресурсу будівель та конструкцій. За результатами технічного обстеження визначається можливість подальшої експлуатації споруд, реконструкції чи необхідність відновлення, посилення та ремонту. Робота з обстеження конструкцій, будівель та споруд полягає в отриманні даних, що характеризують дійсний технічний стан будівельних конструкцій з метою з'ясування можливості подальшої безпечної експлуатації. Результати проведеного обстеження оформляються у вигляді технічного висновку з описом та фотофіксацією дефектів, висновками та рекомендаціями щодо проведення ремонтних робіт.

Контроль якості покриттів - питання власників власного виробництва, що постійно цікавить. Оскільки надійне покриття - це довговічність та презентабельний зовнішній вигляд. Підібрати правильні матеріали та проконтролювати виконання технологічного процесу нанесення дозволяють спеціальні прилади. Розглянемо такі з них як:

Работа на приборах неразрушающего контроля качества - фото 1

Прилади неруйнівного контролю якості – контрольно-вимірювальні прилади, що використовуються для перевірки якісних та кількісних характеристик об'єкта контролю без порушення його цілісності.

Основними показниками якості приладів неруйнівного контролю є різні характеристики, що визначають точність, надійність та ефективність застосування.

При виборі приладу неруйнівного контролю враховується його основне призначення. Всі прилади НК розділені за методами роботи та завданнями, які вони здатні вирішувати.

Прилади НК можна розділити відповідно до належності до того чи іншого методу контролю. За ГОСТ 18353-73 методи неруйнівного контролю класифікують на види:

Вимірювання товщини покриття або основного шару матеріалу є одним з найбільш часто застосовуваних прикладних завдань, що вирішуються методами та засобами неруйнівного контролю. Прилади для вимірювання товщини покриття або основного шару матеріалу отримали назву товщиномірів.

Стандартные приборы для измерения толщины 1