Розроблено та вироблено в Україні
0
Кошик
 x 
Кошик порожній

Робота на приладах неруйнівного контролю якості

Работа на приборах неразрушающего контроля качества - фото 1

Прилади неруйнівного контролю якості – контрольно-вимірювальні прилади, що використовуються для перевірки якісних та кількісних характеристик об'єкта контролю без порушення його цілісності.

Основними показниками якості приладів неруйнівного контролю є різні характеристики, що визначають точність, надійність та ефективність застосування.

При виборі приладу неруйнівного контролю враховується його основне призначення. Всі прилади НК розділені за методами роботи та завданнями, які вони здатні вирішувати.

Прилади НК можна розділити відповідно до належності до того чи іншого методу контролю. За ГОСТ 18353-73 методи неруйнівного контролю класифікують на види:

 

  1. Акустичний;
  2. Магнітний;
  3. Оптичний;
  4. Проникаючими речовинами;
  5. Радіаційний;
  6. Радіохвильовий;
  7. Тепловий;
  8. Електричний;
  9. Електромагнітний.

Акустичні прилади НК

Работа на приборах неразрушающего контроля качества - фото 2

Робота приладів на основі акустичних методів неруйнівного контролю полягає в реєстрації параметрів пружних коливань, збуджених в об'єкті контролю. Застосовуються для виявлення поверхневих та внутрішніх дефектів типу пор, тріщин, шлакових включень, розшарування. Є основним інструментом для контролю зварних, паяних та клеєних швів, а також вимірювання товщини при односторонньому доступі. Основними представниками акустичних приладів неруйнівного контролю є: ультразвукові дефектоскопи, ультразвукові товщиноміри, імпедансний дефектоскоп.

Прилади магнітного методу контролю

Робота приладів магнітного методу контролю заснована на реєстрації магнітних полів розсіювання над дефектами або магнітних властивостей феромагнітного об'єкта контролю. Застосовують для виявлення поверхневих та підповерхневих дефектів типу тріщини або розшарування. Основними представниками приладів магнітного методу контролю є: магнітно-порошковий дефектоскоп, феррозондовий дефектоскоп, магнітно-індукційний дефектоскоп.

Оптичні прилади НК

Робота оптичних приладів ґрунтується на взаємодії світлового випромінювання з контрольованим об'єктом. Оптичні прилади дозволяють виявляти різні поверхневі дефекти типу: поверхневі тріщини, зони корозії, вибоїни, відкриті раковини та пори. До приладів оптичного контролю відносяться лупи, мікроскопи, ендоскопи та бароскопи.

Прилади на основі методу проникаючих речовин

Робота приладів даного класу заснована на реєстрації індикаторних рідин або газів, що проникають у наскрізні дефекти контролю. Основне застосування - контроль герметичності працюючих під тиском зварних судин, балонів, трубопроводів тощо.

Прилади радіаційного методу контролю

Робота приладів, заснованих на методі радіаційного контролю, полягає в аналізі взаємодії проникаючих випромінювань з об'єктом контролю. Найбільш поширеними приладами радіаційного методу контролю є рентгенівські дефектоскопи. У рентгенівських дефектоскопах в якості проникаючого випромінювання виступає рентгенівське випромінювання. Рентгенівські дефектоскопи дозволяють виявити приховані внутрішні дефекти типу пор, тріщин, шлакових включень.

Прилади теплового методу контролю

Засновані на реєстрації теплових полів в інфрачервоній галузі випромінювання. Приладами теплового методу контролю є пірометри, термоіндикатори, тепловізори, інфрачервоні мікроскопи тощо. Застосовуються для виявлення дефектів типу порушення суцільності (розшарування, тріщини тощо), виявлення дефектів пайки та склеювання багатошарових з'єднань з металів й неметалів.

Прилади електричного методу контролю

Дані прилади засновані на реєстрації та аналізі електростатичних полів та електричних параметрів об'єкта контролю. До цього класу приладів належать електроіскрові дефектоскопи, термоелектричні дефектоскопи, електролітичний дефектоскоп. Основні завдання, які можна вирішувати за допомогою приладів електричного методу контролю: визначати дефекти різних матеріалів, сортувати метали за марками, контролювати діелектричні або напівпровідникові матеріали.

Прилади електромагнітного методу контролю

Работа на приборах неразрушающего контроля качества - фото 3

Робота електромагнітних (або вихрострумових) приладів полягає в реєстрації зміни взаємодії власного електромагнітного поля котушки з електромагнітним полем вихрових струмів, що наводяться цією котушкою в об'єкті контролю. Основними представниками приладів електромагнітного методу контролю є вихрострумові дефектоскопи та товщиноміри покриттів. Дані прилади ефективно застосовуються для виявлення поверхневих тріщин, в металевих об'єктах контролю. Також вихрострумові прилади дозволяють вимірювати товщини різних покриттів нанесених на металеву основу.

На закінчення необхідно відзначити, що прилади НК не є універсальним інструментом, кожен з них може бути використаний найбільш ефективно для виявлення певних дефектів. Лише комплексне застосування приладів НК дозволить підвищити якість та надійність готових виробів.