Розроблено та вироблено в Україні
0
Кошик
 x 
Кошик порожній

Стандартні зразки для ультразвукового контролю

Стандартный образец СО-2

Стандартні зразки призначені для забезпечення достовірності та одноманіття при проведенні ультразвукового контролю на підприємстві, як при серійному випуску продукції, так і при відпрацюванні технологій виробництва.

Усі стандартні зразки ультразвукового контролю поділяються на державні — ДСЗ, галузеві — СЗГ та стандартні зразки підприємств СЗП. Стандартні зразки в ультразвуковій дефектоскопії та товщинометрії призначені для визначення швидкості поширення ультразвуку (м/с), згасання ультразвуку (дБ) або коефіцієнта згасання (дБ/см), ефективної площі дефекту (мм2), ефективної товщини матеріалу (мм).

Достовірність, одноманітність ультразвукового контролю, залежить від правильності вибору, достовірності та одноманітності опорних сигналів від штучних відбивачів, що виготовляються в стандартних ультразвукових зразках, які виконують функцію заходів фізичних величин швидкості поширення ультразвуку, затухання ультразвуку та ефективної (відбиваючій ультразвук) площі штучних дефектів

ДСЗ Державні стандартні зразки призначені для зберігання та передачі одиниць вимірювання швидкості розповсюдження ультразвуку, загасання ультразвуку, ефективної товщини та ефективної площі ультразвукових відбивачів галузевим стандартним зразкам, ультразвуковим дефектоскопам та товщиномірам.

СЗГ Призначені для вимірювання параметрів ультразвукових імпульсних дефектоскопів (чутливості та похибки вимірювання координат), отримання опорного сигналу від циліндричних відбивачів при атестації та повірці стандартних зразків підприємств.

СЗП При ультразвуковому контролі конкретних матеріалів, виробів та з'єднань, опорні сигнали для налаштування ультразвукових імпульсних дефектоскопів, як правило, отримують від штучних відбивачів у стандартних зразках підприємств, що виготовляються з матеріалів близьких за своїми акустичними характеристиками (швидкості поширення та коефіцієнту згасання).

 

Державні стандартні зразки

Стандартний зразок СЗ-1

Стандартный образец СО-1

Виготовляється за стандартом: ГОСТ 14782-86

Призначення: Стандартні зразки СЗ-1 призначені для визначення умовної чутливості, перевірки роздільної здатності та похибки глибиноміру ультразвукового дефектоскопа.

Комплект поставки: Зразок СЗ-1, паспорт, упаковка

Виготовлений із органічного скла за ГОСТ 17622;
Швидкість поширення поздовжньої ультразвукової хвилі на частоті 2,5±0,2 МГц за температури 20±5 °С -  2670 м/с, Δ = ± 113 м/с
Час поширення ультразвукових коливань у прямому та зворотному напрямках 20±1 мкс
Глибина залягання циліндричних відбивачів Ø 2,0 мм від 5 до 55 мм,

К20 = -3,0 дБ,

К50 = -29,0 дБ.

 

Стандартний зразок СЗ-2

Стандартный образец СО-2

Мінімальна ціна на ринку України. 

Виготовляється за стандартом: ГОСТ 14782-86; ТУ 25-06.1847-78

Призначення: Стандартний зразок СЗ-2 застосовують при контролі ультразвуковим дефектоскопом виробів з маловуглецевої та низьколегованої сталей

Комплект поставки: Зразок СЗ-2, паспорт, свідоцтво про повірку, упаковка

 

Стандартний зразок СЗ-3

Стандартный образец СО-3

Мінімальна ціна на ринку України

Виготовляється за стандартом: ГОСТ 14782-86; ТУ 25-06.1847-78

Призначення: Стандартний зразок СЗ-3 застосовують для визначення точки виходу ультразвукового променя та стріли перетворювача ультразвукового дефектоскопа. Може застосовуватися для визначення часу поширення ультразвукових коливань в призмі перетворювача. 

Комплект поставки: Зразок СЗ-3, паспорт, свідоцтво про повірку, упаковка.

 

 

Стандартний зразок СЗ-4

Стандартный образец СО-4

Виготовляється за стандартом: ГОСТ 14782-86; ТУ 25-06.1847-78

Призначення: Стандартний зразок СЗ-4 застосовують для вимірювання довжини хвилі (частоти), що збуджується перетворювачами з кутами введення від 40° до 65° і частотою від 1,25 до 5 МГц.

Комплект поставки: Зразок СЗ-4, паспорт, упаковка.

 

Стандартний зразок СЗ-3Р

Стандартный образец СО-4

Виготовляється за стандартом: ГОСТ 18576-96

Призначення: Стандартний зразок СЗ-3Р застосовують при контролі параметрів ультразвукових дефектоскопів  

Комплект поставки: Зразок СЗ-3Р, паспорт, упаковка.

Поздовжні УЗК = 5900 м/с, Δ = ± 118 м/с,
t20 = 20 ± 1 мкс,
α від 0 до 70; Δ α = ± 10,
Глибина залягання циліндричного відбивача Ø 6,0 мм - 15 та 44 мм,
Глибина залягання циліндричних відбивачей Ø 2,0 мм - 3; 6; 9 та 12 мм,
Відхилення амплітуди сигналу від однотипного відбивача Ø 6,0 мм в ГСО ОУ 1-5 не більше 2,0 дБ.
ΔR не більше 0,1 мм,
L = от 0 до 20 мм; Δ L = ± 0,1 мм

  

  Ультразвуковий калібрувальний стандартний зразок V1

Ультразвуковий калібрувальний стандартний зразок V2

Ультразвуковой калибровочный стандартный образец V1 и ультразвуковой калибровочный стандартный образец V2

Стандартний зразок V1 призначений для калібрування ультразвукових дефектоскопів при ультразвуковому контролі якості зварних з'єднань та відповідає ДСТУ 4001-2000 (ISO 2400, DIN 54120, B. S. 2704).

Стандартний зразок V1 дозволяє:

 • визначити точку введення ультразвукових коливань та стрілу ультразвукових перетворювачів з похибкою ± 0,5 мм;
 • визначити кут введення ультразвукових коливань з похибкою ±1 кут. град.;
 • визначити неконтрольовану (мертву) зону (по сталі) прямих ультразвукових п'єзоелектричних перетворювачів;
 • визначити роздільну здатність (по сталі) прямих ультразвукових п'єзоелектричних перетворювачів;
 • визначити лінійність розгорнення ультразвукових дефектоскопів по горизонталі;
 • провести налаштування швидкості розгортки та чутливості прямих, здвоєних та похилих п'єзоелектричних перетворювачів.

 Технічні характеристики стандартного зразка V1

 • Зразок виготовлений із низьковуглецевої дрібнозернистої сталі з малим коефіцієнтом згасання.
 • Швидкість поздовжніх ультразвукових коливань (УЗК) у матеріалі зразка на частоті 5,0 МГц за температури 20±5 °С дорівнює 5920±30 м/с.
 • Швидкість поздовжніх УЗК у матеріалі вставки зразка (поліметилакрилаті) на частоті 5,0 МГц за температури 20±5 °С дорівнює 2670±100 м/с.
 • Геометричні розміри зразка відповідають ДСТУ 4001-2000 (ISO 2400, DIN 54120, B. S. 2704) .

 

Стандартний зразок V2 призначений для калібрування ультразвукових дефектоскопів при ультразвуковому контролі якості зварних з'єднань та відповідає ДСТУ 4002-2000 (ISO 7963, В.S.2704).

Стандартний зразок V2 дозволяє:

 • калібрувати розгортку дефектоскопів за швидкістю поширення ультразвукових коливань (УЗК) при роботі з прямими п'єзоперетворювачами;
 • калібрувати розгортку дефектоскопів за швидкістю поширення ультразвукових коливань (УЗК) при роботі з похилими п'єзоперетворювачами;
 • встановлювати умовний рівень чутливості ультразвукових дефектоскопів з прямими та похилими п'єзоперетворювачами;
 • визначати точку виходу УЗК та стрілу похилих п'єзоперетворювачів;
 • визначати кут введення УЗК у сталь.

Технічні характеристики стандартного зразка V2

 • Швидкість поширення поздовжніх УЗК у матеріалі зразка на частоті 5,0 МГц при температурі 20±5 °С дорівнює 5920±30 м/с.
 • Швидкість поширення поперечних УЗК у матеріалі зразка на частоті 5,0 МГц за температури 20±5 °С дорівнює 3255±15 м/с.
 • Геометричні розміри зразка відповідають ДСТУ 4002-2000 (ІSO 7963, В.S.2704).

 

Галузеві стандартні зразки

OCO 32.008-2009 (№1, № 2) Комплект отраслевых ЖД стандартных образцов

      OCO 32.008-2009 (№1, № 2) Комплект галузевих залізничних стандартних зразків

 

Стандартні зразки підприємств (СЗП)

Стандартные образцы предприятий СОП

При ультразвуковому контролі конкретних матеріалів, виробів і з'єднань, опорні сигнали для налаштування ультразвукових імпульсних дефектоскопів, як правило, отримують від штучних відбивачів у стандартних зразках підприємств, що виготовляються з матеріалів близьких за своїми акустичними характеристиками (швидкістю поширення та коефіцієнтом загасання).
ГОСТ 14782-86 передбачає кілька типів СЗП зі штучними відбивачами у вигляді:

 • плоскодонних дискових відбивачів орієнтованих перпендикулярно до ультразвукового променя;
 • кутових відбивачів у вигляді зарубки з вертикальною робочою гранню орієнтованої перпендикулярно площині сканування перетворювача;
 • циліндричних отворів, утворююча яких спрямована перпендикулярно УЗ променю;
 • cегментних відбивачів, з відбиваючою поверхнею розташованою перпендикулярно акустичної осі ПЕП.

Для кожної групи матеріалів, виробів та з'єднань готують свої технологічні інструкції (галузеві або підприємств), у яких нормуються форми та розміри штучних дефектів, класи дефектності які пов'язані з міцнісними характеристиками контрольованої продукції.

 

Випускаються стандартні зразки типу:

 • Стандартні зразки підприємства (СЗП) із зарубкою 
 • Стандартні зразки підприємства (СЗП) з плоскодонними відбивачами
 • Стандартний зразок підприємства (СЗП) «Клин» 
 • Стандартний зразок підприємства (СЗП) «Сходинка» 
 • Стандартний зразок підприємства довільної геометрії та із заданими споживачем відбивачами

 Випускаємо СЗП будь-якої конструкції зі штучними відбивачами типу «плоскодонний отвір», «бічний циліндричний отвір», «сегментний відбивач», «кутовий відбивач», «зарубка» та ін. Більшість СЗП випускаються згідно з чинними нормативними документами.